EXPERT ADVICE : HEART MATTERS

March 25, 2021 0


Heart to heart na usapan ‘to. Pakinggan natin si Dr. Joseph Tamayo sa pagbigay niya sa atin ng kanyang expert advice para maalagaan natin ang ating puso.

Kung ikaw o sinuman sa iyong kamag-anak o kaibigan ay may concerns sa health ng inyong puso, pwede kayong magpa-konsulta kay Dr. Tamayo o sa sinuman sa mga magagaling na cardiologists namin dito sa Calcutta. To set an appointment call: (045) 455-0660 / (045) 455-2129

 

#TouchingLivesThroughExpertCare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Mother Teresa of Calcutta Medical Center

MTCMC is a state of the art, multi-specialty medical center in MacArthur Highway, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga, founded on February 28, 2006. Read More

Contact Us

Customer Service:
(045) 455 0660
(045) 455 2129

Email Us At:
[email protected]

Visit Us At:
MacArthur Highway, Brgy. Maimpis,
San Fernando City, Pampanga

Follow Us On:
Facebook: MTCMedicalCenterOfficial
Instagram: MTCMedicalCenterOfficial

Copyright © 2017 - Mother Teresa of Calcutta Medical Center